19 Eylül 2018 Çarşamba

Dış Ticaret Bölümü

25125 defa okundu
 
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör. Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1419  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör. Nurcan NEGİZ  
e-mail : nurcannegiz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Dış ticaret Programı; iki yıllık olup, dış ticaretin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi : Ön Lisans  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : The rules and regulations for recognition of formal prior learning are well defined. Transfer can be made among the institutions of which equivalency is recognized by Higher Education Council. The courses to be taken by these students are determined by the relevant department ,on the basis of courses they have completed in the programs from which they have graduated. Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage in Turkish Higher Education Institutions. Suleyman University and hence of the Foreign Trade Department is not an exception to this. However, exams of exemptiona re organised at the start of each year at the University for the courses of English Language and Computer Skills. The students who have completed the proficiencies for these courses on his/her own or through other means,and believe that they have achieved the learning outcomes specified are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from these exams are held exempt from the related course in the curriculum.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : •Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, •İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, •Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, •İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, •İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, •Ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, •Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, •Dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, •Dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, •Gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen •Dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, •Dış ticaret işlemlerinin finansman,muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, •Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, •Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : The graduates of the Pre-license programme in Foreign Trade Department have opportunities of employment in a variety of state and private funded companies. The main state companies were they can work are foreign trade and related departments of academic instutions as academic staff and governmental bodies and enterprises as pre-licese graduate Foreign Trade holding Pre-License Degree play a key role in industries. Foreign trade graduates can work in foreign trade companies, customs, marketing and sales ,as technical or managerial personnel.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Dış ticaret dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, varolan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret uzmanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
 
 

 

Ders Planı-Akts Kredileri
Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
MUV105
Ticari Matematik  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY103
Genel Hukuk Bilgisi  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY107
Genel Muhasebe  
Zorunlu 3,50 4,00
PAZ103
Genel İşletme  
Zorunlu 3,00 3,00
DIT101
Genel Ekonomi  
Zorunlu 4,00 4,00
DIT103
Dış Ticaret Belge ve Uygulama  
Zorunlu 3,50 6,00
ING101
Yabancı Dil I-A1  
Zorunlu 2,00 2,00
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Zorunlu 2,00 2,00
TUR170
Türk Dili I  
Zorunlu 2,00 2,00
        Top.Akts:29

2.Yarıyıl


  

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
ISY104
Ticaret Hukuku  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY110
İstatistik  
Zorunlu 2,00 2,00
DIT102
Uluslararası İktisat  
Zorunlu 3,00 3,00
DIT104
İhracat Tekniği ve Uygulama  
Zorunlu