19 Eylül 2018 Çarşamba

İşletme Yönetimi Bölümü

38548 defa okundu
 
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör. Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739/1419  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör. Eylem BAYRAKÇI  
e-mail : eylembayrakci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0.246.511 27 39/1423  
Fax : 0.246.511 27 44  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu 32600 Senirkent/Isparta-Türkiye  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavı’ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi Programı; iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Yönetimi Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi : Ön Lisans  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : The rules and regulations for recognition of formal prior learning are well defined. Transfer can be made among the institutions of which equivalency is recognized by Higher Education Council. The courses to be taken by these students are determined by the relevant department ,on the basis of courses they have completed in the programs from which they have graduated. Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage in Turkish Higher Education Institutions. Suleyman University and hence of the Business Management Department is not an exception to this. However, exams of exemptiona re organised at the start of each year at the University for the courses of English Language and Computer Skills. The students who have completed the proficiencies for these courses on his/her own or through other means,and believe that they have achieved the learning outcomes specified are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from these exams are held exempt from the related course in the curriculum.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : * Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili * İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip * Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen * Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip * İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen * Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları bilen, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi * Muhasebe sistemi hakkında bilgili ve işletme varlıkları, kaynakları ve hareketlerini muhasebeleştirebilen * Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan * İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan * Temel ekonomi kavramlarına hâkim * Üretim, pazarlama ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan * Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurallarını kavramış ve bunları bilişim teknolojileri ile kullanan * Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen * Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : The graduates of the Pre-license programme in Business Management Department have opportunities of employment in a variety of state and private funded companies. The main state companies were they can work are computer and related departments of academic instutions as academic staff and governmental bodies and enterprises as technician.Business Management graduates holding Pre-License Degree play a key role in industries. Business Management graduates can work in banks ,technical assistance, and marketing and sales ,as technical or managerial personnel.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : işletme yönetimi dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : Kamu ve özel sektör işletmelerindeki faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve fonksiyonların gerçekleştirilmesinde rol alacak; yönetsel ve organizasyonel anlamda yeterli bilgiyle donanmış meslek elemanları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
 

 

Ders Planı-Akts Kredileri
Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
MUV103
Ticari Belgeler  
Zorunlu 2,00 2,00
MUV105
Ticari Matematik  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY101
Genel İşletme I  
Zorunlu 3,00 5,00
ISY103
Genel Hukuk Bilgisi  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY107
Genel Muhasebe  
Zorunlu 3,50 4,00
ISY109
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri  
Zorunlu 1,50 2,00
LOJ105
Genel Ekonomi  
Zorunlu 3,00 3,00
ING101
Yabancı Dil I-A1  
Zorunlu 2,00 2,00
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Zorunlu 2,00 2,00
TUR170
Türk Dili I  
Zorunlu 2,00 2,00
        Top.Akts:28

2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
ISY102
Genel İşletme II  
Zorunlu 3,00 6,00
ISY104
Ticaret Hukuku  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY106