19 Eylül 2018 Çarşamba

Pazarlama Bölümü

15374 defa okundu
 
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör. Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739-1419  
Fax : 02465112744  
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör. Nurcan NEGİZ  
e-mail : nurcannegiz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02465112739  
Fax : 02465112744  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Senirkent/Isparta  
Genel Bilgi : Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Pazarlama Programı; iki yıllık olup, pazarlamanın kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. Eğitim Türkçedir.  
Edinilen Ünvan : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Pazarlama Ara Elemanı ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.  
Yeterlilik Düzeyi : Ön lisans  
Kabul Koşulları : Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : The rules and regulations for recognition of formal prior learning are well defined. Transfer can be made among the institutions of which equivalency is recognized by Higher Education Council. The courses to be taken by these students are determined by the relevant department ,on the basis of courses they have completed in the programs from which they have graduated. Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage in Turkish Higher Education Institutions. Suleyman University and hence of the Marketing Department is not an exception to this. However, exams of exemptiona re organised at the start of each year at the University for the courses of English Language and Computer Skills. The students who have completed the proficiencies for these courses on his/her own or through other means,and believe that they have achieved the learning outcomes specified are given the right to take the exemption exam. The students who achieve a passing grade from these exams are held exempt from the related course in the curriculum.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen yeni pazarlama tekniklerini tanıyan ve anlayabilen Reklam, markalaşma ve kişisel satış konularında bilgi sahibi olan ve bu konulardaki uygulamalara katkıda bulunabilen İşletme için önemli bir varlık olan tüketiciyi tanıyan ve tanıma için gerekli sosyal, psikolojik etkileri inceleyerek pazarı yakından izleyebilme konusunda katkı sağlayabilen Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip üretilmiş olan mal ve hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel, hukuksal, finansal, yönetsel ve halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi Firma sahibi, yöneticiler ve çalışanlar ile iletişim kurabilen ve gerektiğinde pratik çözümler sunabilen Muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilgilerini kullanarak firma içinde ön muhasebe sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilen Ticari işletmelerin ilgili oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olan Temel ekonomi kavramlarına hâkim Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen, etkin iletişim becerilerine sahip Olan meslek elemanı yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunların İş Profilleri : The graduates of the Pre-license programme in Marketing Department have opportunities of employment in a variety of state and private funded companies. The main state companies w ere they can work are computer and related departments of academic instutions as academic staff and governmental bodies and enterprises as technician.Marketing graduates holding Pre-License Degree play a key role in industries. .Marketing graduates can work in as a salesperson, sales representative and sales supervisor in companies or customer representative in public relations and advertisement agencies.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Pazarlama dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.  
Programın Amaçları : İşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde pazara sunulabilmesi için, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirebilecek, değişen pazar şartlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemiz işletmelerinin pazarlama ve satış uygulamalarında ihtiyaç duydukları meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
 

 

Ders Planı-Akts Kredileri
Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
MUV103
Ticari Belgeler  
Zorunlu 2,00 2,00
MUV105
Ticari Matematik  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY103
Genel Hukuk Bilgisi  
Zorunlu 2,00 3,00
PAZ101
Pazarlama İlkeleri  
Zorunlu 4,00 5,00
PAZ103
Genel İşletme  
Zorunlu 3,00 3,00
HIT103
Davranış Bilimleri  
Zorunlu 2,00 3,00
LOJ105
Genel Ekonomi  
Zorunlu 3,00 3,00
ING101
Yabancı Dil I-A1  
Zorunlu 2,00 2,00
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  
Zorunlu 2,00 2,00
TUR170
Türk Dili I  
Zorunlu 2,00 2,00
        Top.Akts:28

2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS
ISY104
Ticaret Hukuku  
Zorunlu 2,00 3,00
ISY110
İstatistik  
Zorunlu 2,00 2,00
PAZ102
Stratejik Pazarlama