23 Temmuz 2018 Pazartesi

Sıkça Sorulan Sorular

72189 defa okundu

1.KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAĞIM ?

Tıp Fakültesi dışında merkezi öğrenci işleri programına bağlı fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu öğrencileri internet aracılığı ile kayıtlarını yenileyebilirler. Sabah Katkı Payını ödeyen öğrenciler öğleden sonra, öğleden sonra ödeyen öğrenciler ise ertesi gün sabah kayıtlarını internet aracılığı ile yapabilirler.
Merkezi öğrenci işleri programına bağlı olmayan Fakülte,Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okulları öğrencileri; bölüm sekreterliklerine gidip form doldururlar, devam alacağı dersleri seçerler, katkı payı ödendi dekontu ile formu bölüm sekreterliklerine teslim ederek kayıt yenilemiş olurlar.

2.KAYDIMI NASIL DONDURABİLİRİM ?

Mazeretiniz sebebi ile (sağlık, ekonomik, ailevi v.b.) eğitiminize bir süre ara vermeniz gerekiyor ise bunu bir dilekçe ve ekli belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına ,Yüksekokul Müdürlüklerine dönemin başlamasından itibaren 15 gün içinde başvurmanız gerekir. Bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Fakülte / Yüksek Okul uygun gördüğü taktirde eğitim ücretinin yanı sıra ödenmesi koşulu ile kaydınız dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3.KAYDIMI SİLDİRMEK İSTİYORUM NELER YAPMALIYIM ?

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile ayrılmak istemesi durumunda fakülte / yüksek okul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi öğrenci işlerinden alacağı bir ilişik kesme formunu ilgili yerlere imzalattıktan sonra kimlik ve pasosunu teslim etmesi gerekmektedir.

4.MEZUN OLDUM NE TÜR İŞLEMLER YAPMAM GEREKİR?

Mezuniyetinizin Fakülte / Yüksek okul yönetim kurulu kararı ile tespit edilmesinden sonra kendi öğrenci işlerinize başvurmak sureti ile ilişik kesme formunu doldurduktan sonra Geçici Mezuniyet Belgenizi veya Diplomanızı alabilirsiniz.

5.TRANSKRİPT NASIL ALABİLİRİM ?

Transkript; üniversiteye kayıtlı olduğunuz süre içinde almış olduğunuz derslerin yarıyıllara göre notlarınızı ve akademik başarı durumunuzu belgeleyen not dökümdür.

Transkript almak için kendi Fakülte ve Yüksekokulunuzun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

6.ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM NELER YAPMAM GEREKİYOR?

İlk önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair bir zayi ilanı vermeniz gerekir. Gazetede çıkan zayi ilanı ve 1 adet fotoğraf ile birlikte bağlı olduğunuz Fakülte / Yüksekokul öğrenci işlerine başvurmak sureti ile yeniden öğrenci kimliğinizi çıkartabilirsiniz.

7.DİPLOMAMI NASIL ALABİLİRİM?

Bağlı olduğunuz Fakülte / Yüksek okulun öğrenci işlerine müracaat etmek sureti ile ilişik kesme belgesi alıp, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığına onaylatmanız gerekmektedir. Bu formla birlikte, öğrenci kimliğinizi ve aldıysanız geçici mezuniyet belgenizi kendi öğrenci işlerinize teslim edip diplomanızı alabilirsiniz.

8.DİPLOMAMI KAYBETTİM, YENİSİNİ ALMAK İÇİN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMALIYIM?

Diploma, sertifika ve uzmanlık belgesini kaybedenlere yerine geçecek bir belge düzenlenir. Diplomanın aslı ikinci kez verilmez. Bu belgeleri kaybedenler Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat edip, İstanbul, Ankara, İzmir'de yayınlanan ülke kapsamındaki bir gazetede üç gün ara ile iki defa yayınlatmak üzere (Kayıp Diploma) kayıp ilanı vermelidir. Bu ilanda belgenin türü,nereden alındığı, numarası, mezuniyet yılı, dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmamıştır yazılır. Diplomayı kaybeden kişi iki kez yayınlanan gazetelerin birer suretlerini dilekçesine ekleyerek bağlı olduğu fakülte / yüksek okul öğrenci işlerine müracaat etmelidir. Böylece kendisine diploma yerine geçen bir belge verilir.

9.YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ NASIL BİLGİ ALABİLİRİM?

Üniversitemiz web sayfasındaki duyurular bölümünden ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilirsiniz.

10.YAZ OKULU ÜCRETLERİ NASIL VE NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Yaz Okulu ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe Teşkilatının yayınlamasından sonra yıl sonu sınavlarını bitimini takiben, yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından saat başı ders ücretleri ve oluşturulan gruplar üniversitemiz web sayfasından ve birimlerin öğrenci işlerinden duyurulur.

11.YARIYIL TEKRARI YAPMA DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLERİ ALABİLİRLER?

Yıl içinde devamı alınan ve başarısız olunan derslerden yaz okuluna devam edebilirsiniz. Yaz Okulunda en fazla 10 kredi ders alabilirsiniz.

12.DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ve ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?

Üniversitemizin açmış olduğu yaz okuluna başvurmak isteyen başka üniversitelerin öğrencileri önce kendi üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir, daha sonra bizden almak istedikleri derslerin içeriklerini ve kredi miktarlarını kendi üniversitelerinin onaylaması halinde üniversitemiz yaz okuluna devam edebilirler.

13. YAZ OKULUNDAN BAŞKA HANGİ ŞARTLARDA DERS ALINABİLİR?

2005- 2006 Eğitim - Öğretim Yılı SDÜ Yönetmeliğine dahil olan, yani uygulanmakta olan yeni yönetmeliğin öğrencileri için, yaz okulundan ders alabilmenin bir şartı da alt yarıyıllardan başarısız dersi olmamaktır. Şöyleki; alt yarıyıllardan başarılı olan öğrenci istediği takdirde yaz okulunda üst yarıyılından ders alabilir.Bu öğrencilerimiz toplam on iki krediyi aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilirler.

14.YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI OLAN FAKÜLTELER ve BÖLÜMLERİ HANGİLERİDİR?

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi :
İnşaat Mühendisliği I. Öğretim
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği I. Öğretim
Tekstil Mühendisliği I. Öğretim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :
İşletme I. ve II. Öğretim

Ziraat Fakültesi :
Gıda Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği

Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği

Teknik Eğitim Fakültesi :
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği I. Öğretim ve II. Öğretim
Bilgisayar Kontrol Öğretmenliği I. Öğretim

15.ASKERLİK İŞLEMLERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Bağlı olduğunuz Fakülte / Yüksek Okul öğrenci işleri doğrudan öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yapmaktadır.

16.KATKI PAYINI ÖDEMEDEN KAYIT YENİLEYEBİLİR MİYİM ?

Kayıt yenilemek için ilk önce katkı payını ödemeniz gerekir.

17.MAZERETLİ KAYIT YENİLEME YAPABİLİR MİYİM?

1.Öğretim öğrencileri hakkındaki yönetmelik maddesine göre: Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk on beş günü içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeretleri kabul edildiği takdirde- kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk üç iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

18.AKADEMİK DANIŞMAN ÖĞRENCİLERE HANGİ KONULARDA YARDIMCI OLUR?

Eğitim- Öğretim konularında karşılaşılacak sorunların çözümünde yardımcı olur.
Kayıt yaptırdığınız yarıyılda alacağınız dersleri birlikte belirlersiniz ve aldığınız derslerin kayıt onayını yapar.

19.YENİ YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?

2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıranları ve 2003-2004 yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.

20.FİNALLERDE BÜTÜN DERSLERİN SINAVI AÇILACAK MI?

Yeni yönetmeliğe tabi olanların sadece o döneme ait derslerinin final sınavı açılacaktır. Eski yönetmeliğe tabi olanlar icin ise tüm derslerin final sınavları açılacaktır.

20.FİNALLERDE ALMAM GEREKEN BİR ALT SINIR NOTU VAR MI?

Evet, eger eski yönetmeliğe tabi olan bir ogrenciyseniz arasınav notunuz 100 dahi olsa finalden en az 60 almanız gerekir. Yeni yönetmeliğe göre ise ara sınavın %40 ı, finalin %60 değerinin toplamı geçer not ise dersi gecmis olursunuz. Final notu icin yeni yonetmelikte bir alt sınır yoktur.

22.GNO ve DNO NEDİR?

GNO, Genel Not Ortalaması : Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

DNO, Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.

23.KOŞULLU GEÇER NEDİR?

Yeni yönetmeliğe göre Dönem not ortalaması (DNO) 2.00 nin üstünde olan bir ogrenci icin (60 la 70 arası nota denk gelen) DC ve DD notlarının geçer not sayılmasıdır. Eger DNO 2.00 değerinin altına düşer ise, DC ve DD başarılı not sayılmaz. O dersleri öğrenci yeniden tekrarlar.

24.TRANSKRİPTLERDE NOTLARIMIZ NASIL GÖRÜNECEK?

Yeni yönetmeliğe tabi olanların notları, harfli sisteme göre gorunecek.

Örnegin:

1001101 Matematik AA Geçti
1001102 Fizik II DD Koşullu Geçti
1001105 Kimya FD Kaldı
1001107 Kamp Staj G Geçti
1001109 A.İ.İ.Tarihi M Muaf

Eski yönetmeliğe tabi olanların ise 100 lük sisteme göre görünmeye devam edecek.

25.GENEL NOT ORTALAMAM 2,50 ÜSTTEN DERS ALIP OKULUMU ERKEN BİTİREBİLİR MİYİM?

Yeni yönetmeliğe göre GNO? nuz 2.50 nin üzerinde ise, danışmanınızın önerisi, Bölüm Başkanınızın onayı ile almakta olduğunuz derslerle birlikte 36 ders saatini geçmeyecek şekilde üstten ders alabilirsiniz. Ornegin, bahar yarıyılında ortalaması 3 olan 2. sınıf öğrencisinin almakta olduğu dersleri 24 haftalık saat olsun. Üzerine 12 haftalık saate denk gelen çakışmayan derslerden 3 sınıf bahar yarıyılından da ders alabilir.

26.MEZUN OLABİLMEM İÇİN BELLİ BİR NOT ORTALAMASINA İHTİYACIM VAR MI?

Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

27.YENİ YÖNETMELİKTE BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

Eski yönetmeliğe tabi öğrencilerimize yarıyıl sonunda güz ve bahar yarıyılında okutulan bütün derslerin sınavı yapılır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yıl sonu sınavından en az on beş gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonu sınav dönemlerinde yeni yönetmeliğe göre o dönem okutulan bütün derslerin sınavı yapılır. Eski yönetmeliğe göre güz ve bahar yarıyılında okutulan bütün derslerin sınavı yapılır.

28.2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ YAPTIM, 2. SINIFA İNTİBAKIM YAPILDI, HANGİ YÖNETMELİĞE TABİ OLACAĞIM ?

Yeni yönetmeliğin Ek Geçici Maddesinde belirtildiği gibi;
?Ek Geçici Madde (Muafiyetler) 2004-2005, 2005-2006 eğitim-öğretim yıllarında yatay/dikey geçiş ile ÖSS sınavıyla gelen ve bir üst sınıf/sınıflara intibakı yapılan öğrenciler, intibakı yapılan sınıflarla aynı haklara tabidir. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler yeni yönetmeliğe tabidir.?

Buna göre siz eski yönetmeliğe tabi olursunuz.

29.DÖNEM NOT ORTALAMAM (DNO) 2,05 VE BAZI NOTLARIM DD VE DC. BU DERSLERDEN BAŞARILI SAYILIR MIYIM ?

Evet bu DD ve DC notlarınız başarılıdır. DNO 2,00 den az değil.
DNO 2,00 altında olursa DD ve DC derslerinden başarılı sayılmaz.

30.I. DÖNEM DNO'm 1,80 II. DNO' m 2,20 OLDU. DOLAYISIYLA GNO' m: 2.00 OLARAK HESAPLANDI. HER İKİ DONEMDE DE DD, DC NOTLARIM VAR. BU HALDE I. DÖNEMDEKİ DD VE DC OLAN DERSLERİMDEN DE BAŞARILI SAYILIR MIYIM?

Hayır başarılı sayılmazsınız. I. Dönemdeki DD ve DC olan derslerinizi III. Dönemde tekrar almak zorundasınız. Cunku DNO' nuz 2.00 nin altında. Siz sadece 2. donemin DC, DD olan notlarından basarılı sayılırsınız.

31. I. YARIYIL DNO 2,10 ; II. YARIYIL DNO 1,78 OLDU. BU DURUMDA GNO? m 1,94 OLUR. 3. YARIYILDAN DERS ALABİLİR MİYİM ?

3.Yarıyıldan ders alabilirsiniz. Ancak çok dikkat etmeniz gereken bir konu var: GNO? su 2.00?nin altında olan lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır ve bu ögrencilerden DNO?sı iki yarıyıl üst üste 1.80?in altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.

Başarısız durumda olan öğrenci, GNO?sunu 2.00?ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden alıp, (DC), (DD), (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci GNO?nı 2.00?ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz.

32.HAZIRLIK SINIFINDA İKİNCİ YILIMDA DA BAŞARILI OLAMADIĞIM ZAMAN OKULLA İLİŞİĞİM KESİLİR Mİ ?

Hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrenciler ertesi yıl hazırlık sınıfına yeniden devam etmek sureti ile tekrar etmek zorundadır. Yani ikinci sınıfta da devam almak zorundasınız ve ikinci yılda da başarısız olursanız ;
a-) Türkçe eğitim- öğretim yapılan bölüm veya programdaki öğrencilerin birinci sınıfa kaydı yapılır ve azami öğrenim süresi içinde açılacak hazırlık sınıfı sınavlarında başarılı olmanız gerekir.

b-) Yabancı dille eğitim yapan bölümlere kayıtlıysanız, açılması halinde yaz okulu haklarından yararlanabilirsiniz, bu hakkı da kullanıp başarısız olursanız üniversiteden ilişiğiniz kesilir.

33.EN FAZLA NE KADAR SÜREYLE KAYIT DONDURABİLİRİM?

Yeni yönetmelige tabi olan öğrencilerimize ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir yarıyıl, en fazla iki yarı yıl izin verilebilir. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı normal öğretim süresinin yarısını geçemez.

34.BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ VAR MI?

Yeni yönetmeliğe tabi olan öğrencilerimiz icin bölümler arası yatay geçiş var.

35.ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMI KİMLERE UYGULANACAK?

Sadece yeni yönetmeliğe tabi olan öğrencilere uygulanacak.

36. ÇİFT ANADAL YAPMAK İSTİYORUM.KOŞULLARI NELERDİR?
En erken 3. ve en geç 5. yarıyıl öğrencisi iseniz, hiç başarısız dersiniz yoksa ve GNO'nuz 3.00 ve üzeri ise ayrıca ÖSS puanınız yerleştirildiğiniz yıl çift anadal yapmayı düşündüğünüz programın puanından daha yüksek ya da eşit ise çift anadal yapabilirsiniz.

37.ÇİFT ANADAL PROGRAMINI BAŞARIYLA BİTİRİRSEM NE OLUR?
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir.

38.YANDAL YAPMAK İSTİYORUM.KOŞULLARI NELERDİR?
Anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyıl başında olmak.GNO'nun 2.50 ve üzeri olması.

39.YANDAL PROGRAMINI BAŞARIYLA BİTİRİRSEM NE OLUR?
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.Bu sertifika diploma yerine geçmez.

40.AYNI ANDA HEM ÇİFT ANADALA HEM YANDALA KAYIT YAPTIRILABİLİR Mİ?
Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yan dal programına kayıt yaptırılamaz.

41.ADRES DEĞİŞİKLİĞİM VAR BAĞLI OLDUĞUM BİRİME BİLDİRMEK ZORUNDA MIYIM ?

Kayıt sırasında bildirdiğiniz adresi yanlış yada eksik bildirdiyseniz kayıtlı adresinize herhangi bir bildirim yapılması halinde; kendinize bildirim yapılmış sayılır. Adresinizi kayıt esnasında doğru ve eksiksiz veriniz. Adres değişikliklerini de mutlaka bağlı olduğunuz birime bildiriniz.

42.YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE GNO? m 2.00 NİN ALTINA DÜŞERSE NASIL BİR UYGULAMA OLUR?

Genel not ortalaması 2.00 nin altına düşen öğrenci sınamalı öğrencidir. Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00?nin altında olan lisans öğrencilerden, DNO?sı iki yarıyıl üst üste 1.80?in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci, GNO?nı 2.00?ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden alıp, (DC), (DD), (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci GNO?nı 2.00?ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz.

43.DAHA ÖNCE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE OKUDUĞUM VE BAŞARILI OLDUĞUM DERSLERDEN MUAF OLUP ÜSTTEN DERS ALABİLİR MİYİM?

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eşdeğer bir birimin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar (ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç) üst yarıyıldan ders alabilirler.

44.HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF SAYILMAM İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?

Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 başarı notu sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

45.YABANCI DİL VE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN MUAFİYET SINAVI YAPILIYOR MU?

Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara kayıtlı öğrenciler için yabancı dil 1 ve yabancı dil 2 derslerinden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan 70 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

46.TRANSKRİPTİMİ BİLGİSAYARDAN ÇIKTI OLARAK ALABİLİR MİYİM ?

Evet alabilirsiniz. Bilgi İşlem Programlarımızı kullanarak transkriptinizi veya karnenizi görebilirsiniz. Fakat elektronik ortamdaki herhangi bir belge imza veya mühür içermeyeceğinden belgenin resmi bir geçerliliği olmayacaktır.

47.DNO'm 2.00 NİN ÜSTÜNDE AMA ORTALAMAMI YÜKSELTMEK ISTIYORUM. BAZI DERSLERİMİ TEKRAR ALABİLİR MİYİM?

Yeni yönetmeliğimizin 22. maddesinde akademik ortalamanızı yükseltmek amacıyla lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıgınız ve başarılı oldugunuz dersleri kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabileceginiz açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca bu durumda devam şartı aranmaz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken önemli konu; not / ortalama yükseltmek amacıyla aldığınız herhangi bir derse ait son notun geçerli olacağıdır. Yani akademik ortalamanızı ve ders notunuzu yükseltmek yerine düşürmeniz ihtimali de mevcuttur. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

48.YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIYOR ? SINAV TARİHLERİ BİZ ÖĞRENCİLERE NASIL DUYURULUYOR ? SINAVLAR HAKKINDA NEREDEN/NASIL BİLGİ EDİNEBİLİRİZ?

Yabancı dil muafiyet sınavları üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.

Sınavlar ile ilgili bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

SDÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu
Telefon :+90 246 2113501
Fax: +90 246 211 34 92
E-Posta: ydyo@sdu.edu.tr


49.SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDERKEN DİKKAT ETMEM GEREKEN KONULAR VE ZAMAN KISITLAMALARI NELERDİR?

Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra ilan edilir.Sınav evrakının fakülte dekanlığına/ yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlığına/ yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında maddi bir hata belirlenirse ,bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir.

50.LİSANS ÖĞRENCİSİYİM. ÖNLİSANS DİPLOMASI ALABİLİR MİYİM?

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO?sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde üniversite ile ilişiği kesilerek ünvansız ön lisans diploması verilebilir.

51.ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ'NDE UYGULANIYOR MU ? UYGULANIYORSA HANGİ ÜNİVERSİTELER?

Bu konu ile ilgili bilgi almak için ilgili fakültenin dekanlığı ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. http://www.sdu.edu.tr/socrates/ tıklayarak da bilgi edinebilirsiniz.

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tel: o 246 211 11 19
Faks: 0 246 211 17 10
email: disiliskiler@sdu.edu.tr

SOCRATES KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tel : 0 246 211 11 19
Faks : 0 246 211 17 10
email : socrates@sdu.edu.tr

46.ÖZEL YETENEK SINAVLARI HAKKINDA NEREDEN BİLGİ ALABİLİRİM ?

Özel yetenek sınavları için Güzel Sanatlar Fakültesi veya Spor Bilimleri Yüksekokulu ile görüşünüz.

GSF: 0 246 2282992
e-mail: gsf@sdu.edu.tr

BESYÖ(Beden Eğitimi ve Spor): 0 248 2346000