PROGRAM ADI: İnşaat Teknolojisi

PUAN TÜRÜ: Temel Yeterlilik Testi Puanı

STAJ TERCİHİ: Zorunlu

MEZUNİYET KOŞULLARI: İnşaat teknolojisi programı müfredatında, her bir dönemde 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS kredisinde ders bulunmaktadır. Dört dönem içerisinde tüm dersleri (staj dahil) başarı ile tamamlayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan öğrenciler programdan mezun olabilirler.

PROGRAM SORUMLUSU: Öğr.Gör. Ahmet PEHLİVAN


PROGRAM HAKKINDA

Üniversite Giriş Sınavı’ndan (Temel Yeterlilik Testi) yeterli puan alan öğrenciler ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. İnşaat Teknolojisi Programı; iki yıllık olup, inşaat ve yapı kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik ve mesleki bir programdır. Mezun olan öğrenciler “İnşaat Teknikeri” unvanı alırlar.

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı, öğrencilerin inşaat teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, proje hazırlayabilmeleri ve maliyet hesabı yapabilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesini hedefleyerek inşaat alanında pratiğe dayalı ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca, programı tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralanan niteliklere sahip olması hedeflenmektedir.

  • Mesleki alanda yeterli matematik bilgisi
  • Mesleği ile ilgili orta düzeyde İngilizce bilgisi
  • Mühendislik bilimleri hakkında temel bilgi
  • İnşaat teknolojisinde uygun yapı malzemelerini seçebilme
  • Metraj hesabı yapabilme
  • İnşaat teknik resim çizebilme ve okuyabilme
  • Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapabilme
  • İnşaat alanında imalat işlemlerini tanıma
  • Toplam kalite felsefesini benimseme
  • Mesleği ile ilgili şantiye yönetimi bilgisi ve iş güvenliği disiplini

PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ

İnşaat Teknolojisi Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

İSTİHDAM OLANAKLARI

İnşaat sektörü, farklı disiplinleri bir arada bulunduran ve oldukça geniş bir alandır. Teknolojik gelişmeler bu sektörlerin sürekli büyümesine ve sayılarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda ihtiyaç duyulan donanımlı teknik eleman ihtiyacı da artmaktadır. İnşaat teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimiz; başta inşaat sektörü olmak üzere, proje büroları, şantiyeler ve yapı malzemeleri üreten özel sektörde ve ayrıca belediyeler, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında iş imkânı bulabilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

- İnşaat Mühendisliği

- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

- Mimarlık