Bölüm Başkan
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr.Gör.Dr. Ayşalı KARA
Yönetim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
İnşaat Bölümü Öğr.Gör.Yusuf ÖZTÜRK
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Yunus Emre DELİKANLI