PROGRAM ADI: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

PUAN TÜRÜ: Temel Yeterlilik Testi Puanı

STAJ TERCİHİ: Zorunlu

MEZUNİYET KOŞULLARI: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

PROGRAM SORUMLUSU: Öğr.Gör. Emin KAYA


PROGRAM HAKKINDA

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık işletmelerinin idari ve yönetsel süreçlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yetiştiren mesleki bir önlisans programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji ve otomasyon sistemleri bilgisine sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim de giderek artmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, ihtiyaç duyulan insan kaynağını gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.

PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

İSTİHDAM OLANAKLARI

Sağlık sektöründeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması gerek ülke boyutunda gerekse yerel boyutta iktisadi kalkınmaya katkı yapmaktadır. Son yıllara kadar sadece devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin özerkleşmesi ve özelleşmesi; sağlık sektörünün turizmle birlikte en fazla iktisadi değer oluşturan ve çarpan etkisi sağlayan sektör olmasına yol açmıştır. Bu katkı sadece ülke sınırları içinde olmayıp aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist ve tedavi amaçlı hastaların sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.

Mezunlarımız hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten kuruluşlar gibi tüm sağlık sektöründe iş imkanı bulabilmektedirler.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

- Acil Yardım ve Afet Yönetimi

- İşletme

- Sağlık Yönetimi

- Sosyal Hizmet

- Uluslararası İşletme Yönetimi