PROGRAM ADI: Optisyenlik

PUAN TÜRÜ: Temel Yeterlilik Testi Puanı

STAJ TERCİHİ: Zorunlu

MEZUNİYET KOŞULLARI: Optisyenlik Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF ve FD notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

PROGRAM SORUMLUSU: Öğr.Gör. Mustafa BALCI


PROGRAM HAKKINDA

Ülkemizde numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satma, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapma yetkisi kanunla optisyenlere verilmiştir. Optisyenlik Programı; göz hekimleri tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için göz hekimleri tarafından hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen ve hastaya adaptasyonunu sağlayabilen düzeyde eğitim görmüş, sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir ön lisans programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı’nda teorik eğitimin yanı sıra modern makine ve cihazlarla donatılmış Optisyenlik laboratuvarımızda, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanlarında karşılaşacakları uygulamaların yaptırılması sağlanmaktadır.

PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ

Optisyenlik Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması ve “Optisyen” unvanı verilir. Ülkemizde optik gözlükçülüğün yanında neredeyse eşdeğer hacme sahip filtreli güneş gözlüğü piyasası bulunması optisyenlerin çalışma alanlarını genişletmektedir.

Optisyenler insanların görme organlarındaki anatomik veya fizyolojik bir bozukluğun giderilmesi veya hafifletilmesi için, optik araç ve gereçler kullanır. Bunun için göz hastalıkları hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine uygun gözlük yapar.

Optisyenler kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi diğer gözlükçülerin yanında da çalışabilmektedirler. İnsanların gözlerinin bozulmaması için, kalıcı bir çözüm bulunmadığı sürece her zaman optisyenlere ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle Optisyenlik tercih edilen ve önü açık olan bir meslektir. Ayrıca günümüzde insanlar güneşin zararları hakkında daha da bilinçlenmişlerdir ve orijinal cama sahip, korumalı gözlükler kullanmaya başlamışlardır. Bu gözlükler de genellikle Optisyenler tarafından sağlanmaktadır ve Optisyenler için önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmaktadırlar.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

- Acil Yardım ve Afet Yönetimi

- Fizik

- Fizik Mühendisliği

- Optik ve Akustik Mühendisliği

- Sağlık Yönetimi