Senirkent Meslek Yüksekokulunun kurulması Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından 24.03.1994 ve 26/3 Sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kuruluna teklif edilmiştir. Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu 21.07.1994 tarihli toplantısında Senirkent Meslek Yüksekokulunun 2547 Sayılı Kanunun 2080 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/4 maddeleri uyarınca açılmasına karar vermiştir. 08.09.1994 tarihli toplantısında da aynı kurul öğrenci alınmasına karar vermiş ve Milli Eğitim Bakanlığının Üniversitemize geçici olarak vermiş olduğu Turan İlköğretim Okuluna ait taş binada Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim-Öğretim Döneminde 31 Ekim 1994 tarihinden itibaren 3 programda 87 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokulla birlikte okulumuzun da içinde olduğu 17 meslek yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Böylelikle Meslek Yüksekokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bünyesinde yer almaktadır.

Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Lojistik, Optisyenlik ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden okulumuz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne başarıyla hizmet edecek bireyler yetiştirmekte ve ülkemizin bilimine, sanayi ve teknolojisine başarıyla hizmet sunmaktadır.

Okulumuz, ülkemizin her bölgesinden gelen öğrencilerimize teorik ve pratik anlamda bilgi ve beceri kazandırarak başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Mezun olan arkadaşlarımız hem çalışmakta oldukları kurumlarında ve hem de kendi özel çalışma alanlarındaki başarıları bunun canlı kanıtları olmaktadır.

Okulumuzun Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız