Misyonumuz
Mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli mezunlar yetiştirme ve böylece sanayi ve hizmet sektörlerindeki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak.
 
Vizyonumuz
Ülkemizde gelişmekte olan güncel teknolojik alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan, iş dünyasında tercih edilen kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmaktır.
 
Değerlerimiz
• Kaliteli mesleki eğitim
• Öğrenci merkezlilik
• Topluma karşı sorumluluk
• Çevreye duyarlılık
• Yaşam boyu öğrenme
• İstihdam odaklılık
• Akademik özgürlük
• Adil olmak
• Düşünce ve ifade özgürlüğü
• Etik kurallara uygunluk
• Hesap verebilirlik
• Kalite
• Katılımcı olmak
• Mükemmellik
• Üretkenlik